Dräktutvecklingen för kungsörn.


Nedan visas den första dräkten och hur fjädrarna sedan är utbytta efter de följande tre ruggningarna. De mörka fjädrarna
  är de nya och de ljusaste (vita) är de äldsta. Örnen ses ovanifrån och det är bara arm/handpennorna och de större täckarna
     som visas. Det är inte alltid som skillnaden i längd mellan de juvenila pennorna och de något kortare äldre pennorna syns så
       tydligt som på teckningarna. Tilläggas ska också att ruggningen kan ske både i långsammare och snabbare takt.                       

 

 

Tryck på den dräkt du önskar se.     FÖRSTA      ANDRA      TREDJE       FJÄRDE