YTTERLIGARE EN ÖRN DÖDAD AV TÅG!


121129                                                                                  foto från mobiltel: Ingemar Knutsson

Trots att personal från Infranord försöker transportera bort påkörda djur från banvallen blir det ändå något kvar som i detta fall blev en kungsörns död. I slutet på november kördes en älg på strax innanför dalslandsgränsen norr om Åmål. Merparten av älgkroppen slungades vid kollisionen 60-70 meter ut på ett hygge men delar fanns tydligen kvar på banvallen. Dagen efter kördes den finska kungsörnen E13560 ihjäl på platsen då den skulle äta av resterna.
Fågeln lämnades på polisstationen i Åmål för vidare transport till Naturhistoriska Riksmuseet.
Efter kontakt med mannen som bl.a ansvarar för arbetet med de finska örnarna fick jag svaret:
Den här örnen har ringmärkts i Posio kommun i sydost Lappland cirka 15 mil sydost från Rovaniemi den 21.6.2007
Hälsningar, Tuomo
Jag har tidigare  skrivit om en havsörn som blev ihjälkörd väster om Ed.