DÖDAD AV TÅGET

100312       Den döda havsörnen.                                             foto:Göran Ek

Fredagen 12 mars påkördes en ung havsörn av ett tåg i norra Dalsland. Örnen sökte förmodligen efter rester av tidigare påkört djur som blivit kvar på banvallen. Personal från Infranord (fd Banverket) som har till uppgift att hämta in/frakta undan allt påkört vilt tog in den döda fågeln och skickade den med polisens hjälp till Riksmuseet. Denna vinter har varit mycket svår för viltet. Många älgar och rådjur har pga snön sökt sig till spåren där de lättare kunnat ta sig fram. Flera djur har också legat och vilat på banvallen. Många har då blivit påkörda. I Norrland har pga av detta ett 15-tal örnar blivit dödade av tåg bara i vinter.
Låt oss hoppas att Infranord sätter undan mer resurser till nästa vinter och håller banvallarna rena från de djur som körs på