Örnarna vid utfodringen Ed, Dalsland 2006-2007

Säsongen över - kort resumé.

 

Säsongen drog igång med en rivstart vad gäller kungsörnarna. Redan innan årsskiftet hade vi läst av 12 ringar. Med havsörnarna blev det en sämre början. Detta kanske berodde på det milda vädret och öppet vatten så de inte behövde söka sig till de dalsländska skogarna.
När jag summerar kan jag se att det finns bilder på 54 kungsörnar varav 15 märkta (1 inte helt avläst och 1 med sändare) Det observerades ytterligare några omärkta, mest förstavintrare som inte kommer med i redovisningen.
28 havsörnar finns det bilder på varav 12 märkta bl.a. en norsk (Bergen) och en från Kola-halvön. Även några havsörnar förblev oidentifierade dock inga märkta. Bild saknas på havsörnen P160 som var hos oss 4 mars.
13 korpringar lästes, en från Norge. De övriga var från Dalsland.
Inga duvhökar observerades under vintern. Två unga sparvhökar jagade skator en dag vid årsskiftet  och en ormvråk dök upp i slutet på säsongen.

På liknande sätt som Leksand, Store Mosse och Falun gjort, kommer här att presenteras  örnar som med största sannolikhet kan identifieras på utfodringsplatsen. Någon eller några kommer troligen att hamna på fel plats. D.v.s. åldern har inte lyckats fastställas helt säkert. Detta gäller i första hand havsörnarna där individerna har en mycket ojämn ruggningstakt. En i tredje dräkt kan se ut som en i fjärde dräkt och tvärtom. Det blir dessutom svårare ju äldre de blir. Kungsörnarna däremot följer ruggningsmönstret tämligen strikt upp till och med fjärde dräkt.
I första hand kommer de ringmärkta individerna att prioriteras. Innan dessa är identifierade studeras eller fotograferas inga andra örnar. I gömslet tas många bilder som sedan jämförs med bilder som tagits tidigare samma säsong. På de flesta individer finns endast en bild utlagd. Det kan bli fler med tiden.
Den här säsongen har startat med mycket regn, vilket betyder att det är svårt att känna igen örnarna p.g.a. att fjäderdräkten då ändrar färg och utseende. Det är då oftast bara de ringmärkta som blir igenkända. T.ex. har flera juvenila lämnats oidentifierade och finns inte med i presentationen.
Om någon sett att det ändrats beteckning på kungsörn-tredjevintraren 265K så är det helt i sin ordning. Förra vintern lästes en då andravintrare med trasig högerring som 269K. Förmodligen var detta fel. Ringen på vänster är mycket svårläst och i år är den på höger borta. Jag har lagt ut några bilder på ringen.
Internet är fantastiskt. Knappt hade jag hunnit lägga ut texten ovan så kommer det e-post från Thomas Birkö. Han skriver:

Ringnumret 265 K (blå) kan det inte vara eftersom jag sitter med den ringen i min hand just nu. Det var en örn som ringmärktes i norra Ångermanland 12 juni 2004 och som sedan hittades död ca 1 mil från bolokalen den 24 oktober 2004.
Gott, nu vet jag det. Ringarna gör alltid nytta. Kolla under kungsörn-fjärde dräkten- och jämför CEN med 506H så förstår ni vad jag menar.

6 feb. Efter härdsmältan på datorn har jag nästan kommit i fas med att lägga ut örnarna.
Trixi har verkligen gjort skäl för namnet. När 517K dök upp med nästan helt bandade vingar insåg jag att Trixi var i tredje dräkt, alltså tillbaka.
Jag har även lagt ut sattelit-örnen som varit i Dalsland hela vintern. Havsörnen N506 från östra Kola-halvön är tillbaka efter fyra år.

20 feb. Det är mest havsörnar som dyker upp. Nu senast Z123 den första ringmärkta juv. havsörnen för säsongen.

23 feb. Äntligen en ny ringmärkt kungsörn. Den norska 158L med en ofärgad!! ring på höger. Den kan ju förväxlas med en finsk kungsörn. Ytterligare två ringmärkta havsörnar (förstavintrare) dök upp.