Åldersbestämning av kungsörn

 
 

På denna sida presenteras fotografier av ringmärkta kungsörnar.  Texten från Martin Tjernberg och Thomas Landgrens mycket utförliga artikeln om åldersbestämning som fanns med i             
- Kungsörnen  1999 - och i Roadrunner 1/00 finns under TEXT ÅLDER. Samtliga illustrationer är gjorda av Martin Tjernberg.
Fotografierna är tagna vid Örn-72´s utfodringar. Med tiden hoppas jag att kunna komplettera
med fler örnar.

NYTT!

Här presenteras  DRÄKTUTVECKLINGEN  och ruggningen i teckningar av de första fyra dräkterna.