Vi är några som arbetar med pilgrimsfalk i Dalsland. Detta gör vi i samarbete med SNF.

Jag kommer att redovisa delar av detta senare på denna sida.

Läs om falken på:  Nilssons sida