MATEN SOM BLEV BONUSSYSKON.

När Bjarne Modigh tittade över kanten till den senast upptäckta havsörnshäckningen i Dalsland fick
han sitt livs överraskning. Två ormvråksungar som såg ut att ta skydd under och bakom sina mycket
större bonussyskon. Bjarne bedömde åldern på havsörnarna till åtta veckor och ormvråkarna till fyra
   veckor. Man kan då anta att vråkarna kommit dit i klorna på de gamla örnarna för att bli mat till dem    
som istället blev deras syskon. Två veckor senare när Monica Svensson var på plats kunde hon         
konstatera att minst en av vråkarna satt på bokanten och tränade sina vingar. Se VF nr 4 2016           
       Nio månader senare hade jag förmånen att ha en av de unga örnarna på besök vid vår utfodring.              


                                                                                                              foto:  Bjarne Modigh   160607


                                    N6387 bakom ormvråken                             foto:  Bjarne Modigh   160607

 
                                                               Örnungarna.                                                      Ormvråksunge som bytt plats med en av örnarna och tränar vingarna.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            foto: Monica Svensson  160621

              
                                     N6387                                   170307                                                      N6387                                   170307


                         N6387 lyfter men kanske återkommer nästa säsong                                  170307