LITEN BLIR STOR.

120613                                                                                       foto: Carl Knoff

När Carl Knoff ringmärkte denna kungsörnshona i Hedmark Norge, 13 juni 2012 var den inte så stor. Ringarna som sattes dit var på vänster ben en alu/blå 101A (Örn-72) och på höger en lila 116257 (Norska RC). Efter det att den blivit flygg har örnen inte observerats (avlästs) någon gång förrän den landade på vår utfodring här i Dalsland. Idag, snart fyra år senare är den  mycket större med ett vingspann på ca 220 cm. Se nedan.160327   101A