SURT SA RÄVEN!

160326

Så här sent på säsongen kommer räven ibland fram även när det är ljust. I år dröjer sig fler örnar kvar vid utfodringen än vad som är vanligt i slutet på mars. När räven i kvällningen kom fram i regnet så upptäckte den att örnarna ätit upp allt. SURT i dubbel bemärkelse.