LÅNGNÄBBAD KUNGSÖRN.
   

Denna kungsörn i andra dräkt har stora problem att stänga näbben.
Underbett eller för stor näbbspets?
Som man kan se på den vänstra bilden möts de båda näbbspetsarna. På den högra bilden ser man hur örnen får använda tungan för att peta loss köttbiten som fastnat. Om örnen drar in undre näbbhalvan eller lirkar in den från sidan när näbben stängdes vet jag inte. Se nedan.