TÅGET DÖDAR ÖRNAR!!!

150203                                                                      foto: Patrik Wallman

Återigen har en örn fallit offer för järnvägen. Denna gång var det en ung havsörn på vinterbesök i Dalsland. Örnen hittades av InfraNords personal vid Köpmannebro. Enligt uppgift så fanns inga rester av annan påkört på rälsen. Det är annars vanligt att just detta orsakar örnars död. Både kungsörnar och havsörnar äter mycket av döda djur som ligger vid vägar, järnvägar och i terrängen. Denna örn kom från finska Åbo och hade ett imponerande vingspann och kraftiga klor. Se nedan.150203                                                                      foto: Patrik Wallman