10 HAVSÖRNAR!

Tre av tio märkta!!                                                                      150126

Det som förr var en utpräglad kungsörnsutfodring verkar nu blivit en havsörnsdito. Havsörnarna är mycket trogna Dalsland och återvänder år efter år, vilket betyder att när nya hittar hit ökar antalet för varje vinter. Kungsörnarna däremot kommer sällan tillbaka så det blir mest nya fåglar som observeras vid mossen.