RINGMÄRKNING AV SMÅLOM

Att ringmärka smålommar är inte alltid så lätt. Först gäller det att hitta var de häckar, vänta till ungarna har rätt storlek. Tarsen (foten) får inte vara för liten eftersom ringen då kan glida ner och skada ungen. För att fånga in lommarna (nästan alltid ungarna) använder vi nät med flöten, men utan sänken. Lommen flyter då alltid upp till ytan och kan hämtas in. Se nedan.


Adult smålom med två snart ringmärkta ungar.                                                                             140717


Uppblåsbar kanot är bra då lommarna häckar långt från väg.                  foto: Bengt Wiklund 140717


K-E Alexandersson och den första ungen. Båda ringmärkta.                       140717


Snabbt bort från obehaget. Här genom att dyka.                                                                                           140717

 
Ringmärkare Bengt Wiklund med den andra ungen som försöker springa på vattnet.                                                            140717


Bra teknik med benlyft över vattnet!                                                                             140717


Om ett par veckor kanske vingarna bär?                                                                                                                           140717