DEN ENES DÖD, DEN ANDRES BRÖD.


 121215                                                                               Den gamla havsörnen 02A0 tackar för maten.

Efter en tids ordentlig kyla har köttet från Dalbergs slakteri blivit stenhårt. Det är då svårt för örnarna att mejsla ur bitar. Vi brukar hjälpa till genom att hugga med yxa på kvällarna när fåglarna lämnat utfodringen.
Självklart var det tacksamt för örnarna när det på lördagen låg ett alldeles färskt rådjur på plats. Det hade blivit påkört här i Ed och med kommunens folk transporterats till mig. Tack Karl-Erik och ni andra.