SKABBRÄV

111202

Vi har vid många tillfällen sett spår av räv vid utfodringen men få gånger fått se den. Efter att ha suttit drygt 400 gånger i kojan kan vi konstatera att endast vid 5-6 av dessa varit räv synlig på mossen. Då alltid friska med tjock vinterpäls.
Eftersom inga örnar var vid mossen vågade sig denna skabbräv (se bild) nu fram. Vi hoppas den får ett snabbt slut. Markägaren/jakträttsinnehavaren är underrättad.