KOMMER T142 ATT KLARA SIG?


101205   T142

Havsörnen T142 som flitigt besökt oss varje vinter sen den föddes ser ut att få det svårt nu.
Något har fastnat i näbben så den går inte att stänga. Örnen verkar också ha svårt att öppna näbben helt. Detta gör att den självklart inte kan få loss köttet som vi lägger ut. Vi har sett hur den gräver fram det kråkorna gömmer på mossen, vilket knappast räcker för att mätta denna stora fågel.
I vänster "mungipa" kan man se hur något trycker upp näbben. Se nedan.101205   T142

T142 kläcktes i ett bo uppe i norra Lule Lappmark där den då ringmärktes 2004-06-28.
Vi får hoppas den klarar sig och får ett fortsatt långt liv. De äldsta häckande havsörnarna i Sverige är 30 år.