MINDRE KORSNÄBBAR

100430   Mindre korsnäbb. Hona till vänster och hane till höger.

Under alla år jag matat fåglarna hemma på tomten har jag bara vid två tillfällen tidigare haft korsnäbb på besök. Nu har jag ett par som under en vecka i maj kommit varje dag.100430   Domherrehane till vänster och mindre korsnäbbhane till höger.